Et af resultaterne af Virksomhedskonferencen i 2001 var ønsket om at få en personaleforening.

Et af resultaterne fra Virksomhedskonferencen i 2001 var ønsket om at få en personaleforening.

Ønsket opstod af flere grunde:

  • Der blev for mange sider talt om at skabe en fælles identitet, en fælles kultur, for alle ansatte i Rødovre Kommune
  • Mange oplevede også problemer i retning af manglende kendskab til kolleger uden for egen nærarbejdsplads. Dette blev anset som en hindring for god og effektiv kommunikation på tværs af den kommunale arbejdsplads

19 ansatte meldte sig til den efterfølgende arbejds- gruppe ’Start en personaleforening’.

Foreningen blev dannet på den stiftende generalfor- samling den 27. november 2001, hvor den fik navnet PiRK – Personaleforeningen i Rødovre Kommune.

Vi glæder os til at byde dig velkommen

Hvad kan en personaleforening bruges til?

Foreningen skal først og fremmest ikke være en konkurrent til de andre foreninger i kommunen, Sports- foreningen og Kunst- og Kulturforeningen, men være et supplement. En forening, der har egne arrangementer, men også en forening, som vil samarbejde med de andre foreninger om fællesarrangementer.

Der har været meget tale om, at det er det sociale, der binder folk sammen, og derfor skal personaleforeningen have et socialt tilsnit.

Derudover kan personaleforeningen også stå som formidler af gode tilbud fra virksomheder/handlende til foreningens medlemmer, bl.a. i form af rabatord- ninger.

Da vi ønsker, at foreningen skal være medlemmernes forening, opfordres alle medlemmer til at deltage aktivt, bl.a. ved at komme med ideer til aktiviteter og arrangementer. Kontakt gerne bestyrelsen, som vil tage ideerne op.

Hvem kan blive medlem?

Alle ansatte i Rødovre Kommune kan blive medlem af foreningen. Derudover kan pirk-medlemmer, der går på pension/efterløn direkte fra deres ansættelse i Rødovre Kommune, forblive medlem af foreningen.

Tilbud og aktiviteter gælder som udgangspunkt kun for foreningens medlemmer, så alle opfordres til at melde sig ind i foreningen.

Hvad koster det at være medlem?

Medlemskontingentet er p.t. kr. 150,00 pr. år og op- kræves for alle ansatte en gang årligt via lønudbetalingen i maj. Ved indmeldelse fra maj til og med december opkræves kontingent til betaling via bank. Tidligere ansatte efterlønnere/pensionister betaler via bankindbetaling eller mobile pay.

Medlemskontingentet skal dække nogle af udgifterne ved aktiviteter og arrangementer. Der vil således være tale om, at der ved nogle arrangementer vil blive delvis brugerbetaling.

På foreningens hjemmeside www.pirk.dk, kan du finde vores vedtægter, ligesom du blandt andet kan læse om afholdte og kommende arrangementer.

Hvordan bliver man medlem?

Du kan blive medlem ved at sende en mail til forman- den på mail: rikke.aller@rk.dk.

Mailen skal indeholde oplysninger om cpr.nr., mailadresse, medarbejdernummer samt arbejdssted.

Ved indmeldelse udleveres et medlemskort samt et kopi af foreningens vedtægter. Straks derefter er man berettiget til at deltage i foreningens aktiviteter og arrangementer.

Medlemskortet returneres til sekretæren ved ophør af medlemskab af foreningen.

Der henvises endvidere til vedtægterne for foreningen.
 
Finder du fejl på hjemmesiden – kontakt venligst : webmaster@pirk.dk

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.