Der er nu gået cirka et år, siden personaleforeningen i Rødovre Kommune afholdte generalforsamling sidst. Efter valget på sidste års generalforsamling, der blev afholdt den 22. marts 2013, kom bestyrelsen til at se således ud:

Formand:                            Rikke Aller
Næstformand:                    Frank Eltong
Kasserer:                             Birgit Melander Andersen
Sekretær:                            Margit Lund
Medlem:                             Bent Hansen
Medlem:                             Dorthe Rudolph
Medlem:                             Tonny Rasmussen
1. Suppleant:                     Ulrik Winces
2. Suppleant:                     Evy Jensen

I løbet af året har bestyrelsen afholdt 13 møder, hvor alle har været beslutningsdygtige. Alle møder har været varslet, og der er ført referat ved alle møderne.

Der har været planlagt og afholdt mange spændende arrangementer i 2013, nogle bedre besøgt end andre.

Den 15. februar blev årets første arrangement afholdt. Bestyrelsen havde her inviteret til kokkeskole, hvor man kunne lære at lave sin egen tapas. Et meget vellykket og hyggeligt arrangement der blev afholdt i skolekøkkenet på Valhøj Skole. 24 medlemmer var tilmeldt arrangementet.

Den 22. marts havde vi generalforsamling. Arrangementet blev afholdt her i Havestuen. 45 medlemmer deltog.
Den 19. april var vi på rundtur i ruinerne under Christiansborg. Desværre var der ikke den helt store tilslutning til denne tur. Kun 15 medlemmer deltog i arrangementet, men det var en spændende og oplevelsesrig tur.
Den 21. juni deltog 40 medlemmer i foreningens årlige sommerfest. Efter en kort velkomst på gården blev cyklerne fundet frem og turen gik til Ejbybunkeren, hvor der skulle dystes i forskellige discipliner.  Herefter cyklede vi retur til Rødovregård, hvor der vanen tro blev grillet, sunget og hygget.
Den 28. august havde vi i samarbejde med RKS – Rødovre Kommunale Sportsklub – og Rødovre Kommune tilmeldt 34 hold til DHL-stafet i Fælledparken. Små 200 løbere og heppere var i alt samlet omkring arrangementet. Det er cirka halvdelen af antallet fra forrige år – men stort set samme antal som i 2011. Og det kommer ikke som nogen overraskelse.

Rødovre Kommune var i 2011 nødsaget til at afskaffe tilbuddet om gratis motion i Vestbad. For de sparede midler blev der lavet en incitamentspulje, og det blev i direktionen besluttet, at nogle af midlerne skulle gå til afvikling af netop dette arrangement. Det betød, at Rødovre Kommune i 2012 ville tilbyde samtlige medarbejdere gratis deltagelse i stafetten. Man kan foranlediges til at tro, at den gratis deltagelse i arrangementet i 2012 var årsag til den eksplosive tilmelding.

Det skal ikke være nogen hemmelighed, at både RKS og PiRK frygtede et markant fald i deltagerantallet i 2013, såfremt vi ikke kunne gentage det generøse tilbud fra kommunes side. Så selv om det blev slået fast med syv tømmer søm, at tilbuddet var en engangsforestilling, gik de to foreninger i dialog med kommunen om et eventuelt samarbejde igen i 2013. Desværre var det ikke muligt. Begge foreninger er derfor både glade og positivt overrasket over deltagerantallet i 2013.

Den 19. september afholdte vi banko for medlemmer og deres familier. 72 deltagere var samlet i Loen på Rødovregård til en rigtig hyggelig aften.
Den 1. november var der musikquiz. Et vanligt tilløbsstykke hvor vi igen i år måtte melde fulde huse. 120 medlemmer deltog i arrangementet der blev afholdt i Loen på Rødovregård.
Den 1. december blev der afholdt juletræsfest for medlemmer med familie i Loen på Rødovregård. 70 voksne og 47 børn var tilmeldt arrangementet.

Arrangementerne er kommet i stand både på bestyrelsens vegne, men også medlemmer er kommet med forslag til arrangementer. Det er vi naturligvis meget glade for, og vi vil da også fortsat opfordre jer til at kontakte en af os fra bestyrelsen, såfremt I har forslag til kommende aktiviteter.

Jeg vil gerne takke jer medlemmer for den store opbakning, vi i bestyrelsen får til vores, især faste, arrangementer. Det er dejligt at se, at der er så stor tilslutning til disse arrangementer.

Samtidig vil jeg også benytte lejligheden til at takke RKS for det gode samarbejde, vi igennem de sidste mange år har haft. Et samarbejde jeg sætter stor pris på, og som jeg håber, vil fortsætte og måske endda voksne endnu mere fremover.

Det er også typisk ved afholdelse af arrangementer, der kommer nye medlemmer til. Der har været noget bevægelse i medlemstallet. Nogen er faldet fra, og nye er kommet til. Det betyder, at vi i dag er 543 medlemmer. Det er vi meget glade for, men derfor vil vi naturligvis stadig opfordre jer til, at anbefale nye medarbejdere at melde sig ind i foreningen. Pjece om foreningen kan hentes på foreningens hjemmeside www.pirk.dk eller ved at kontakte en fra bestyrelsen.

Vi har tidligere sendt en oversigt ud til jer over de kommende arrangementer for 2014, men for en god orden skyld, vil jeg lige ridse dem op her.

25. februar                      Guidet tur i Den Blå Planet – 20 medlemmer deltog i dette arrangement
21. marts                         Generalforsamling – det er i dag, og vi er 60 medlemmer tilmeldt
11. april                            Ølsmagning med efterfølgende spisning
13. juni                             Sommerfest m/grill
20. juni                            Idrætsdag – i samarbejde med RKS og Rødovre Kommune
27. august                       DHL stafet i Fælledparken – i samarbejde med RKS
10. oktober                     Kokkeskole
31. oktober                     Musikquiz
30. november                Juletræsfest

Det var de planlagte arrangementer. Ud over dem vil der også løbende komme tilbud fra vores samarbejdspartnere – Viften, Heerup Museum, Nail & Body m.m., ligesom der formodentligt også vil komme enkeltstående tilbud som eksempelvis den testvisning vi blev inviteret til hos Zentropa i starten af måneden.

Som I kan se af det tidligere udsendte regnskab for 2013, har vi en pæn stor kassebeholdning. Også en – efter min mening – alt for stor kassebeholdning. Som jeg sagde til jer ved sidste års generalforsamling skal pengene bruges på foreningens medlemmer, vi skal ikke være en bank.

Vi havde derfor i bestyrelsen besluttet, at der skal bruges flere midler end normalt til arrangementerne i 2013. Og jeg vil også mene, at vi gjorde et forsøg – vi gjorde det bare ikke godt nok. Vi havde afsat mange flere penge til arrangementer, end vi formåede at bruge. Jeg skal ikke gå i detaljer, men vil blot komme med et enkelt eksempel. Vi havde afsat 10.000 kr. til gaver til vores bankoaften, men vi fik så mange flotte sponsorgaver, at vi ikke selv skulle ud og købe ind. Det er vi naturligvis rigtig glade for, og alle sponsorer skal have stor tak for velvillighed til at hjælpe os. Men det betyder så også, at jeg skal stå her i aften med røde ører og fortælle, at vi ikke formåede at bruge så mange penge, som vi lovede jer ved sidste generalforsamling. Selv om det selvfølgelig ikke er godt nok, så vil jeg også tillade mig at sige, at det altså er lidt af et luksusproblem.

Og det luksusproblem vil vi så forsøge at ændre på i år. Tilbuddene vil eksempelvis blive bedre, billigere, eller lidt mere luksuøse, hvilket jeg da også håber, de der deltog i vores guidede tur til Den Blå Planet kunne fornemme.

Endelig vil jeg meddele, at vi i bestyrelsen arbejder seriøst og intenst på at forbedre foreningens hjemmeside. Vi er godt selv klar over, at det har været lidt op ad bakke, og det er ikke optimalt. Vores medlemmer skal kunne følge med i foreningens daglige liv på hjemmesiden – det vil der blive rettet op på nu. Derfor har bestyrelsen også nedsat en lille gruppe der i samarbejde med vores webmaster kan optimere nyhedsindslagene på hjemmesiden. Jeg håber, I vil kunne mærke en forbedring ved disse tiltag.

Til slut vil jeg takke jer medlemmer for et godt og hyggeligt samvær. Tak til bestyrelsen for jeres store engagement og evnen til at tage fat. Jeg siger det ofte, og gør det igen: Det er ingen sag at stå i front for en forening, når man har en så stærk og engageret bestyrelse bag sig. Tusinde tak for det. Ulrik har valgt at trække sig fra bestyrelsen efter et par år som suppleant så selvfølgelig skal der lyde en særlig tak til ham for hans indsats.

Til slut vil jeg blot give jer opskriften på et godt kollegialt samarbejde og samliv:

 

 

Det var ordene fra mig – tak.