Formandens beretning til PiRK’s generalforsamling fredag den 11. marts 2016.

Et år går hurtigt, når man er i godt selskab. Og der er nu gået cirka et år, siden personaleforeningen i Rødovre Kommune afholdte generalforsamling sidst.

Efter valget på sidste års generalforsamling, der blev afholdt den 20. marts, kom bestyrelsen til at se således ud:

Formand:           Rikke Aller
Næstformand:   Tonny Rasmussen
Kasserer:            Birgit Melander Andersen
Sekretær:           Jette Aagaard Larsen
Medlem:            Dorthe Rudolph
Medlem:            Brian Jørgensen
Medlem:            Bente Bruhn
1. Suppleant:     Marie Sander
2. Suppleant:    Christian Bundgaard

I løbet af året har bestyrelsen afholdt 10 møder, hvor alle har været beslutningsdygtige. Alle møder har været varslet, og der er ført referat ved alle møderne.

Der har været planlagt og afholdt mange spændende arrangementer i 2015, nogle bedre besøgt end andre.
2015 blev skudt godt i gang.

Den 6. februar blev årets første arrangement afholdt. Bestyrelsen havde her inviteret til champagnesmagning med spisning.
Nordisk Champagne Syndikat holdt oplæg om champagnens oprindelse og fremstilling. I over 2 timer fik vi et glimrende foredrag og smagte på 5 forskellige champagner.
Til smagningen blev der serveret tapas, leveret fra Skovly. 23 medlemmer deltog i arrangementet der blev afholdt i Havestuen her på Rødovregård.
Den 20. marts havde vi generalforsamling. Arrangementet blev afholdt i Havestuen her på Rødovregård. 57 medlemmer deltog.
Den 8. maj var personaleforeningens medlemmer inviteret til rundvisning i Korsbæk på Bakken med efterfølgende spisning.
Vi mødtes på Rådhuspladsen, hvor vi blev hentet af Lyngby Bustrafik og kørt til Bakken. Til turen var der naturligvis sørget for lidt vådt og tørt til ganen.
Da vi nåede Korsbæk blev vi mødt af en engageret og entusiastisk guide der meget indlevende kunne berette om Korsbæk og livet i byen.
Vi blev vist rundt i lige fra Grisehandler Larsens lokum til Familien Varnæs stuer, og vi fik hilst på blandt andet Misse Møghe, Maude, Tjener Boldt og Agnes.
Efter rundvisningen fik vi en dejlig anretning på Postgården med efterfølgende kaffe. Inden turen gik tilbage til Rødovre, var der mulighed for at gå en tur rundt på Bakken på egen hånd.
Det var et udsolgt arrangement – 50 medlemmer deltog i arrangementet.
Den 26. juni blev den traditionelle sommerfest afholdt. Vi startede med en vinsmagning fra Skovgaard Vine. Vi skulle smage 8 forskellige slags – lige fra hvidvin til portvin.
Det var en meget engageret vinambassadør der guidede os igennem smagningen. Efterfølgende var der mulighed for at bestille nogle af de slags vine, vi havde smagt.
Efter smagningen havde “Hos Maren” sørget for en lækker grillbuffet til os med lækre bøffer, salat og bagte kartofler. Afslutningsvis var der kaffe med avec og lidt sødt til.
Det var en rigtig hyggelig aften med en god stemning kolleger på tværs af afdelinger. 37 medlemmer deltog i arrangementet der blev afholdt her på Rødovregård her i Kostalden.
Ikke mindre end 30 hold var tilmeldt DHL-stafetten i Fælledparken der fandt sted den 26. september. Omkring 180 løbere og heppere var i alt samlet omkring arrangementet.
Vejret var dejligt, solen skinnede, og der var en rigtig god stemning. Efter sidste løber var kommet i mål, sluttede vi aftenen af med en lækker buffet, leveret fra Bing & Nørgaard.
Arrangementet er kommet i stand i samarbejde med RKS – Rødovre Kommunale Sportsklub og Rødovre Kommune.
Jeg vil her gerne benytte lejligheden til at takke både kommunen og RKS for det gode samarbejde.
Den 11. september var foreningens medlemmer inviteret på byvandring ”op og ned langs Nyhavn”. På sin altid levende og underholdende måde
guidede Allan Mylius Thomsen os på et par timer igennem Nyhavn. Undervejs havde vi et pitstop i Nyhavn 17, og efterfølgende spiste vi middag på Restaurant Gilleleje.
Vejret var fint, og humøret var i top hos både guide og deltagere. Alt i alt en rigtig dejlig aften. 39 medlemmer deltog i arrangementet.
Den 8. oktober var der bankoaften for medlemmer og deres familie og venner i Loen på Rødovregård. Ikke mindre end 81 personer havde tilmeldt sig arrangementet.
Der blev i alt spillet 10 spil med gode præmier fra blandt andet Red & Yellow steakhouse og Tapas Y Canas.
Fredag den 6. november blev der afholdt musikquiz for personaleforeningens medlemmer. Hele 22 hold, svarende til 132 deltagere, var samlet i Loen på Rødovregård,
hvor der blev dystet til den store guldmedalje. Inden vi gik i gang med at quizze fik vi noget dejlig mad, der var leveret fra Skovly.
Da klokken var 20.59 blev der naturligvis åbnet op for salg af Tuborgs Julebryg.
Efter quizzen spillede quizzværterne op til dans, frem til kl. 01.00 hvor bestyrelsen takkede af for en dejlig aften.
Årets sidste arrangement, juletræsfest for foreningens medlemmer og deres familier, blev afholdt den 29. november i Loen på Rødovregård.
Ikke mindre end 112 glade og forventningsfulde børn og voksne var samlet i den gamle lo. Julemanden og nissen hyggede om børnene.
Der blev danset om juletræ og lavet ballondyr, og der blev delt slikposer og gaver ud til børnene, imens de voksne hyggede sig med blandt andet glögg og æbleskiver.
Og så blev det jul på den gamle gård.

Arrangementerne er kommet i stand både på bestyrelsens vegne, men også medlemmer er kommet med forslag til arrangementer.

Det er vi naturligvis meget glade for, og vi vil da også fortsat opfordre jer til at kontakte en af os fra bestyrelsen, såfremt I har forslag til kommende aktiviteter.
Jeg vil gerne takke jer medlemmer for den store opbakning og tilslutning, vi i bestyrelsen får til vores arrangementer.
Vi forsøger at lave så mange forskelligartede arrangementer som muligt, I håb om at ramme noget for enhver smag. Og uden at jeg skal lyde alt for selvfred,
så vil jeg alligevel tillade mig at konkludere, med den opbakning vi har fået til arrangementerne, at det faktisk er lykkedes os meget godt.

Vi har fået mange nye medlemmer i den senere tid, og det er vi naturligvis rigtig glade for.
Typisk er det ved afholdelse af arrangementer, at vores kolleger melder sig ind i foreningen.
Der har været noget bevægelse i medlemstallet. Nogen er faldet fra, men flere nye er kommet til. Det betyder, at vi i dag er 584 medlemmer.
Det er flot – meget flot endda, men derfor vil vi naturligvis stadig opfordre jer til, at anbefale nye medarbejdere at melde sig ind i foreningen.
Pjece om foreningen kan hentes på foreningens hjemmeside www.pirk.dk eller ved at kontakte en fra bestyrelsen.
Vi har tidligere sendt en oversigt ud til jer over de kommende arrangementer for 2016, men for en god orden skyld, vil jeg lige ridse dem op her.

3. og 11. februar Shubidua – the Musical – 2 x 40 medlemmer med ledsagere deltog i dette arrangement (udsolgt)
1. marts Forpremiere på Flaskepost fra P – 101 deltagere deltog (udsolgt)
11. marts Generalforsamling – det er i dag, og vi er 68 medlemmer tilmeldt
8. april Rundvisning i Nordisk Film
18. maj Aftenrundvisning i ZOO
17. juni Sommerfest
31. august DHL stafet i Fælledparken – i samarbejde med RKS
23. september Byvandring: “Christian IV’s Christianshavn”
14. oktober Romsmagning
4. november Musikquiz
27. november Juletræsfest

Det var de planlagte arrangementer. Ud over dem vil der også løbende komme tilbud fra vores samarbejdspartnere – Viften, Rødovre Mighty Bulls, Front Row – Nordisk Film m.fl.

Invitationer vil blive sendt til jer på mail cirka en måneds tid før de forskellige arrangementers afholdelse,
ligesom I naturligvis også vil kunne læse om både de faste arrangementer og de løbende tilbud på foreningens hjemmeside www.pirk.dk
og på foreningens facebookgruppe PiRK.
I skal dog være opmærksomme på, at det ikke er nok at trykke ”deltag” til et arrangement på facebook – I er nødt til også at tilmelde jer, som det er angivet i invitationen.

For at gøre det nemmere for foreningens medlemmer at betale for deltagelse i vores arrangementer, har vi som et nyt tiltag fået lavet en Mobile Pay business aftale med banken.
Det betyder, at I fremover har mulighed for at betale via Mobile Pay, når I tilmelder jer et arrangement.
Nummeret til pirks Mobile Pay er 3076 7004, og det vil naturligvis også fremgå af de enkelte invitationer.
Ved betaling via Mobile Pay er det vigtigt, at det i teksten fremgår, hvilket arrangement man tilmelder sig, og hvem afsenderen er.
Eksempelvis ”Generalforsamling – Rikke Aller”. Det er altså ikke nok at skrive ”PiRK” i teksten, for så er det nærmest umuligt for os at finde ud af, hvem der har overført pengene til os.

Jeg er til tider blevet spurgt, om jeg forfordeler de administrative medlemmer, når jeg sender invitationer ud til vores arrangementer.
Jeg vil gerne understrege, at jeg efter bedste evne forsøger at tilgodese alle vores medlemmer, og jeg synes, det er ærgerligt, hvis der er nogle, der går og tror noget andet.
Invitationerne bliver sendt ud via en mailliste til alle foreningens medlemmer på samme tid.
Jeg er meget opmærksom på, at det ikke er alle, der har mulighed for at tilgå sin post så ofte som andre.
Derfor, og særligt ved arrangementer hvor der er begrænset antal deltagere, er der også først mulighed for at tilmelde sig arrangementerne nogle dage efter invitationerne er sendt ud,
for på den måde at sikre, at alle vores medlemmer har haft mulighed for at se invitationen.
Er der arrangementer man meget gerne vil med til, og der er begrænsede antal pladser, kan jeg kun opfordre til at være hurtigt ude med tilmeldingen.

På generalforsamlingen i 2014 lovede bestyrelsen, at vi ville nedskrive foreningens formue.
Vi ville i de kommende år derfor bruge flere midler på de planlagte arrangementer, ligesom vi også – hvis lejligheden bød sig, løbende ville komme med nogle ekstra gode tilbud.
Det lykkedes godt i 2015 og jeg mener faktisk også at vi kan være resultatet i år ret godt bekendt.

Ud over generelt at have løftet vores arrangementer til et lidt højere niveau, har vi også sendt flere andre tilbud ud til foreningens medlemmer.
Blandt andet fra Front Row – Nordisk Film og Kulturhuset Viften – alle til yderst favorable priser.
Jeg håber, I som medlemmer har bemærket og nydt godt af de gode tilbud.

Inden jeg slutter, vil jeg komme med en lille bøn til jer :
Hvis man tilmelder sig et arrangement og efterfølgende bliver forhindret i at deltage, vil det være rigtig dejligt, hvis I vil give besked til mig.
Særligt hvis det er arrangementer med begrænset antal pladser.
Vi har været ude for, at der har været venteliste på udsolgte arrangementer, hvorefter vi så møder op til tomme pladser.
Det er ærgerligt, både for dem der er blevet forhindret, men også for dem der gerne ville have haft en god oplevelse.
Hvis man kontakter mig, såfremt man bliver forhindret, kan jeg måske afsætte pladserne til nogle andre medlemmer – til glæde for begge parter.

Til slut vil jeg takke jer medlemmer for et godt og hyggeligt samvær.

En ekstra tak til jer der altid stiller op med en hjælpende hånd ved arrangementerne, om det så er før, under eller efter.
Det sætter jeg og bestyrelsen stor pris på. Endelig en stor tak til bestyrelsen for jeres store engagement og evnen til at tage fat.
I yder en stor indsats for foreningens virke, det sætter jeg stor pris på. Og så vil jeg runde af med at huske jer på, at:
Kollegialt samvær forebygger stress.
Det sociale samvær på arbejdspladsen er grundlaget for et godt arbejdsmiljø og for at man trives.
Hvis vi har det rart sammen, kan vi byde hinanden utroligt meget rent arbejdsmæssigt, uden at det fører til stress.
Problemet er bare, at der på mange arbejdspladser bliver mindre og mindre tid til socialt samvær.

Min opfordring vil derfor være:

Ræk hånden ud og se nogle mennesker.
Deltag i pirks arrangementer – tal med din kollega på tværs af organisationen.
Sæt dig i en position hvor du ”ser” din kollega, og hvor de ”ser” dig.
Så gør du noget godt både for dit eget, men også for andres helbred.

Det var ordene fra mig – tak.