Formandens beretning til PiRK’s generalforsamling fredag den 20. marts 2015.

Der er nu gået cirka et år, siden personaleforeningen i Rødovre Kommune afholdte generalforsamling sidst. Efter valget på sidste års generalforsamling, der blev afholdt den 21. marts, kom bestyrelsen til at se således ud:

Formand:                           Rikke Aller

Næstformand:                   Frank Eltong

Kasserer:                            Birgit Melander Andersen

Sekretær:                            Margit Lund

Medlem:                             Bent Hansen

Medlem:                             Dorthe Rudolph

Medlem:                             Tonny Rasmussen

1. Suppleant:                     Evy Jensen

2. Suppleant:                    Jette Aagaard Larsen

Der har dog været lidt ændringer i bestyrelsens sammensætning siden hen. Frank besluttede sig i januar måned for at trække sig fra bestyrelsesarbejdet. Bestyrelsen valgte i den forbindelse at konstituere Tonny som næstformand, hvorfor som I kan se af dagsordenen er på valg for et år. Jette overtog i samme forbindelse Tonnys plads som medlem. Jeg vil gerne benytte lejligheden her til at takke Frank for hans engagement i bestyrelsesarbejdet i den tid han har været med.

I løbet af året har bestyrelsen afholdt 7 møder, hvor alle har været beslutningsdygtige. Alle møder har været varslet, og der er ført referat ved alle møderne.

Der har været planlagt og afholdt mange spændende arrangementer i 2014, nogle bedre besøgt end andre.

Den 25. februar blev årets første arrangement afholdt. Bestyrelsen havde her inviteret til en guidet tur i Den Blå Planet. En spændende tur med en fantastisk engageret guide. Vangskov sørgede for, at vi kom sikkert ud og hjem. Der var 20 personer tilmeldt turen.

Den 21. marts havde vi generalforsamling. Arrangementet blev afholdt i Kostalden her på Rødovregård. 60 medlemmer deltog.

Den 11. april afholdte vi ølsmagning i Loen her på Rødovregård. Bryggeriet Skands stod for en underholdende og hyggelig smagning, hvorefter Skovly kræsede om os med en lækker 3-retters menu. Der var 42 deltagere tilmeldt dette arrangement.

Den 13. juni deltog 30 medlemmer i foreningens årlige sommerfest. Efter en kort velkomst fik deltagerne en rundvisning på Heerup Museum hvor de hørte om udstillingen ”Mit sted”. I forlængelse af rundvisningen blev der lavet en lille quiz. Herefter blev der serveret en grillbuffet og der blev overrakt præmier til vinderne af quizzen.

Den 27. august havde vi i samarbejde med RKS – Rødovre Kommunale Sportsklub – og Rødovre Kommune tilmeldt 28 hold til DHL-stafet i Fælledparken. Små 150 løbere og heppere var i alt samlet omkring arrangementet. Maden – der blev leveret af Bing og Nørgaard – var helt fantastisk, og det var alt i alt et rigtig hyggeligt arrangement.

Den 10. oktober var foreningens medlemmer inviteret til kokkeskole, hvor temaet var alt godt fra havet. Et meget vellykket og hyggeligt arrangement der blev afholdt i skolekøkkenet på Valhøj Skole. 22 medlemmer var tilmeldt arrangementet.

Den 31. oktober var der musikquiz. Et vanligt tilløbsstykke hvor vi igen i år måtte melde fulde huse. 122 medlemmer deltog i arrangementet der blev afholdt i Loen på Rødovregård.

Den 30. november blev der afholdt juletræsfest for medlemmer med familie i Loen på Rødovregård. 59 voksne og 40 børn var tilmeldt arrangementet.

Arrangementerne er kommet i stand både på bestyrelsens vegne, men også medlemmer er kommet med forslag til arrangementer. Det er vi naturligvis meget glade for, og vi vil da også fortsat opfordre jer til at kontakte en af os fra bestyrelsen, såfremt I har forslag til kommende aktiviteter.

Jeg vil gerne takke jer medlemmer for den store opbakning, vi i bestyrelsen får til vores, især faste, arrangementer. Det er dejligt at se, at der er så stor tilslutning til disse arrangementer.

Samtidig vil jeg også benytte lejligheden til at takke RKS for det gode samarbejde, vi igennem de sidste mange år har haft. Et samarbejde jeg sætter stor pris på.

Det er også typisk ved afholdelse af arrangementer, der kommer nye medlemmer til. Der har været noget bevægelse i medlemstallet. Nogen er faldet fra, og nye er kommet til. Det betyder, at vi i dag er 561medlemmer. Det er vi meget glade for, men derfor vil vi naturligvis stadig opfordre jer til, at anbefale nye medarbejdere at melde sig ind i foreningen. Pjece om foreningen kan hentes på foreningens hjemmeside www.pirk.dk eller ved at kontakte en fra bestyrelsen.

Vi har tidligere sendt en oversigt ud til jer over de kommende arrangementer for 2015, men for en god orden skyld, vil jeg lige ridse dem op her.

6. februar           Champagnesmagning – 23 medlemmer deltog i dette arrangement

20. marts            Generalforsamling – det er i dag, og vi er 58 medlemmer tilmeldt

8. maj                  Rundtur i Korsbæk på Bakken

26. juni               Sommerfest m/grill

26. august          DHL stafet i Fælledparken – i samarbejde med RKS

11. september    Byvandring ”Op og ned langs Nyhavn”

8. oktober          Banko

6. november      Musikquiz

29. november   Juletræsfest

Det var de planlagte arrangementer. Ud over dem vil der også løbende komme tilbud fra vores samarbejdspartnere – Viften, Heerup Museum, Front Row – Nordisk Film, Østre Gasværk Teater m.fl. Derudover har vi fornyet vores samarbejdsaftale med World Cup Hallen og vi har indgået aftale med Bon Bon Land om rabat på indgangsbilletten. Hvis I er interesseret, kan I læse mere om aftalerne på foreningens hjemmeside.

På sidste års generalforsamling lovede bestyrelsen, at vi ville nedskrive foreningens formue. Vi ville derfor bruge flere midler på de planlagte arrangementer i 2014, ligesom vi også – hvis lejligheden bød sig, løbende ville komme med nogle ekstra gode tilbud. Og det synes jeg faktisk er lykkedes ret godt. Ud over generelt at have løftet vores arrangementer til et lidt højere niveau, har vi blandt andet også sendt tilbud ud om Cirkus på Rådhusplænen, Jan Gintberg show i Rødovrehallen, Musical på Østre Gasværk – alle til yderst favorable priser, ligesom vi ved enkeltstående større arrangementer har valgt at hyre hjælpere ind, så bestyrelsen også selv har mulighed for at deltage i disse arrangementer. Jeg håber, I som medlemmer har bemærket og nydt godt af de gode tilbud.

Det betyder selvfølgelig ikke, at vi nu kan hvile på laurbærerne, for selv om vi i løbet af 2014 har nedskrevet foreningen formue, så er den stadig for høj. Men som jeg nævnte sidste år, så er det bestyrelsens holdning, at vi hellere vil bruge midlerne på vores arrangementer frem for at formidle det hele på en gang. Vi vil derfor fortsætte stilen fra sidste år og igen tilbyde jer arrangementer der er lidt bedre, billigere eller lidt mere luksuriøse, hvilket jeg da også håber, de der deltog i champagnesmagningen kunne fornemme.

Mit smertensbarn har ved de sidste par generalforsamlinger været vores hjemmeside. Vi har i bestyrelsen haft rigtig mange gode intentioner med siden, men selv om vi har forsøgt med mange forskellige tiltag, så har vi måtte erkende, at det ikke er en opgave der ligger lige til højrebenet for os.

Bestyrelsen besluttede derfor at uddelegere opgaven til en ekstern konsulent. I februar kom hjemmesiden op og køre igen. Her vil I løbende kunne holde jer ajour med kommende arrangementer og tilbud, ligesom I vil kunne læse om de afholdte arrangementer og se stemningsbilleder herfra. Jeg vil opfordre jer til at gå ind og kigge på den.

Til slut vil jeg takke jer medlemmer for et godt og hyggeligt samvær. Tak til jer der altid stiller op med en hjælpende hånd ved arrangementerne, om det så er oprydning, pakning af slikposer til juletræsfest, indkøb af drikkevarer eller pasning af grillen til vores sommerarrangement. Det sætter jeg og bestyrelsen stor pris på. Endelig en stor tak til bestyrelsen for jeres store engagement og evnen til at tage fat. I ved, jeg værdsætter det højt.

Bent og Margit har valgt at trække sig fra bestyrelsesarbejdet og Evy må desværre ufrivilligt trække sig, da hun jf. vores vedtægter ikke længere kan sidde i bestyrelsen, da hun er gået på efterløn. Jeg vil gerne takke jer alle tre for en stor indsats igennem årene.

Afslutningsvis vil jeg blot komme med lidt visdomsord og en opfordring til jer:

Sociale relationer er det kit, der binder fællesskabet sammen. Sociale relationer er en væsentlig faktor for, om vi som kolleger trives. Trivsel er en forudsætning for, om vi som mennesker er velbefindende på vores arbejdsplads. Arbejdsglæde skaber et bedre helbred, og et godt helbred skaber mindre sygefravær.

Min opfordring vil derfor være: Ræk hånden ud og se nogle mennesker. Deltag i pirks arrangementer – tal med din kollega, på tværs af organisationen. Sæt dig i en position hvor du ”ser” din kollega, og hvor de ”ser” dig. Så gør du noget godt både for dit eget, men også for andres helbred.

Det var ordene fra mig – tak.