Referat fra generalforsamling
Fredag den 18. marts 2022
(Kostalden på Rødovregaard)


Punkt 1 Velkomst og valg af dirigent

Velkomst ved formand Rikke Aller.

Tilstede fra bestyrelsen:
Rikke Aller, Kim Glumsøe, Ulla Balmer, Christian Dan Bundgaard, Helle Erlandsen, Christina Olsen og Ronni Mathiasen

Afbud fra bestyrelsen:
Birgit Melander Andersen

Antal medlemmer tilmeldt generalforsamling: 31 inkl. bestyrelsen

Tom Wiese blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var retti-digt indkaldt, og at dagsorden var udarbejdet iht. retningslinjer.

Punkt 2 Formandens beretning

Rikke Allers beretning lød således:
”Velkommen til personaleforeningens generalforsamling, og tak fordi I er mødt op.
Ifølge foreningens vedtægter så skal generalforsamlingen finde sted i marts måned. Men grundet nedlukning af Danmark og restriktioner omkring forsamlingsforbud grundet risiko for smitte af co- rona, ja, så havde vi ikke andet valg sidste år, end at udskyde generalforsamlingen, til det igen var muligt at samles. Generalforsamlingen blev derfor først holdt den 7. september, og efter valget kom bestyrelsen til at se således ud:

 • Formand: Rikke Aller
 • Næstformand:Kim Glumsøe
 • Kasserer: Birgit Melander Andersen
 • Sekretær: Ulla Balmer
 • Medlem: Christian Bundgaard
 • Medlem: Christina Olsen
 • Medlem: Helle Erlandsen
 • Suppleant: Simon Kristensen
 • Suppleant: Ronnie Mathiasen


Den ene suppleantplads er dog efterfølgende blevet ledig, da Simon har fået nyt job, og derfor ikke længere er ansat i kommunen.

I løbet af året har bestyrelsen afholdt 4 møder. Alle har været beslutningsdygtige, og der er ført referat fra alle møder.

Der har været afholdt mange spændende arrangementer i 2021, enkelte blev afviklet virtuelt grun- det forsamlingsforbuddet, men heldigvis har vi kunne samles ved langt de fleste af arrangementerne.

Fredag den 9. april blev der afholdt forårsquiz for foreningens medlemmer. Quizzen foregik via zoom, da det grundet restriktionerne i forbindelse med covid-19 ikke var muligt at samles fysisk.
Quizzen varede ca. 2½ time, men deltagerne havde mulighed for at droppe ind og ud, som man havde lyst. Vi quizzede i almen viden krydret med spørgsmål fra musikkens verden og andet godt. Ifølge covid-19 restriktionerne var det kun tilladt at samles op til 5 personer. Så det stod deltager- ne frit for, om man ville deltage som solo person, eller ville samle et hold. Det var glædeligt at se, at mange havde fundet sammen i små grupper og sad og quizzede i hold.
Arrangementet bestod af en række quizzer med flotte præmier, hvor det gjaldt om at svare både hurtigt og/eller korrekt. Det var Niels og Hasse fra vores årlige musikquiz, der var vores Quiz Masters. Cirka 100 medlemmer deltog i arrangementet.

Tirsdag den 11. maj blev der afholdt virtuel poesibingo for foreningens medlemmer, der er en blanding af poesiformidling, oplæsning og bingospil.
Tre af bibliotekets poesielskende litteraturformidlere læste højt af deres yndlingsdigtere, mens del- tagerne nød oplæsningen og spillede med hjemmefra på sin computer via Zoom. Og man skulle lytte godt efter, for det var i digtene, bingoordene gemte sig.
Deltagerne fik inden arrangementet tilsendt zoom-link og bingoplader med poesiord, som man krydsede af, når de optrådte i de oplæste tekster. Teksterne blev præsenteret, og der blev fortalt, hvorfor det netop var de tekster, der var blevet valgt.
Der blev spillet fire runder, hvor vi i de to første spillede om én række, i den tredje runde spillede vi om to rækker, og i fjerde og sidste runde spillede vi om en fuld plade.
Det var en fornøjelig og uhøjtidelig eftermiddag med masser af poesi og inspiration til nye læseop- levelser – og selvfølgelig var der flotte præmier på højkant til vinderpladerne.
14 medlemmer deltog i dette arrangement.

Onsdag den 12. maj afholdte personaleforeningen forpremiere på Marco Effekten, der bygger på Jussi Adler-Olsens femte roman i krimiserien om Carl Mørck.
I filmen bliver en mindreårig udenlandsk dreng pågrebet af politiet ved grænsen med et dansk pas på sig. Det viser sig, at passet tilhører en dansk mand, som er mistænkt for pædofili og efterlyst af politiet. Sagen havner hos Afdeling Q på Carl Mørcks skrivebord, hvor det, som i starten synes at være en kæde af tilfældigheder, eksploderer i en skæbnesvanger menneskejagt, og snart trækker det tråde til den mest beskidte del af Københavns underverden og til Slotsholmens bonede gulve i et intrigant spil om korruption og misbrug af dansk ulandsbistand.
I MARCO EFFEKTEN, som er instrueret af Martin Zandvliet og produceret af Mikael Rieks, Nor- disk Film Production A/S, indtager Ulrich Thomsen rollen som den uortodokse vicekriminalkom- missær Carl Mørck, mens Zaki Youssef og Sofie Torp spiller henholdsvis Assad og Rose.
Foreningens medlemmer havde mulighed for at tage venner og familie med til arrangementet, der var helt udsolgt.

Fredag den 25. juni 2021 havde personaleforeningens medlemmer mulighed for at opleve Køben- havn fra bagsiden, da vi inviterede til byvandring med Gadens Stemmer.
Gadens Stemmer er en socialøkonomisk virksomhed, som har mange års erfaring med at lave an- derledes byvandringer i København. Gadens Stemmer ønsker at tilbyde mennesker, der måske ik- ke lige passer ind på det ordinære arbejdsmarked meningsfuld beskæftigelse. Samtidig er formålet også at skabe møder mellem mennesker på tværs af samfundsskel. For i mødet i virkeligheden kan der etableres fælles forståelse og eventuelle fordomme kan fordampe.
Bag facaden i København finder man stenbroens skyggesider, og vores guide på dagens byvandring kendte om nogen livet på kanten bedre end de fleste. Her har fixerum, narkotikasalg, fængsel og gadens uskrevne regler været hverdag, og alle fortællingerne var derfor både stærke og unikke.
Det blev en helt særlig byvandring, hvor der både var plads til glædessmil og salte tårer. Deltagerne i byvandringen fik en stærk personlig fortælling om livet på kanten, og man fik mulighed for at mø- de et menneske, der har levet et barskt liv, som man end ikke har fantasi til at forestille sig.
25 personer deltog i dette arrangement.

Ikke mindre end 16 løbehold og 10 gå-hold var tilmeldt DHL-stafetten i Fælledparken der i år fandt sted onsdag den 1. september. Omkring 180 deltagere og heppere var i alt samlet omkring arran- gementet.
Vejret viste sig fra sin bedste side – tørt og høj sol – humøret var højt, og der var en rigtig god stemning.
Efter sidste løber var kommet i mål, sluttede vi aftenen af med en lækker buffet, leveret fra Bing & Nørgaard.
Løbet blev arrangeret i samarbejde med Rødovre Kommune og RKS og jeg vil i denne forbindelse gerne takke såvel kommunen som sportsklubben for et rigtig godt samarbejde.

Fredag den 7. marts blev der afholdt generalforsamling for foreningens medlemmer i Kostalden på Rødovregård. Der var et fint fremmøde og en god stemning. Efter den formelle del af arrangemen- tet, fik vi en lækker platte leveret af Mad med mere på Damhustorvet.
31 medlemmer deltog i dette arrangement.

Torsdag den 14. oktober og tirsdag den 23. november var personaleforeningen på besøg hos La- krids By Bülow.
Vores sanser blev stimuleret fra det øjeblik, vi trådte ind ad døren.
Vi startede med at høre om den spændende historie bag lakridsproduktionen, hvor imens der na- turligvis var mulighed for at smage på nogle af Bülows lækre lakridsvarianter.
Herefter skulle vi på en guidet rundvisning på fabrikken, men inden da skulle vi iklæde os dragter, hårnet, overtrækssko og handsker, da det jo er en fødevarevirksomhed, vi var på besøg hos.
Under rundvisningen fik vi naturligvis igen lov til at smage på nogle af Bülows unikke lakridsvarian- ter, og nogle af dem endda som varm gourmetlakrids direkte fra båndet. Afslutningsvis så vi deres kreative lab, hvor de konstant udvikler nye og spændende smage.
I slutningen af oplevelsen fik vi en goodiebag med to af deres bedst sælgende chokoladedragérede lakridsprodukter, og der var mulighed for at købe produkter med hjem fra deres fabriksbutik.
Det var et populært arrangement, som meget hurtigt blev udsolgt.

Fredag den 5. november blev der holdt musikquiz for personaleforeningens medlemmer. Ikke min- dre end 26 hold, svarende til 156 deltagere, var samlet til quiz i festsalen på Valhøj Skole.
Inden vi gik i gang med at quizze fik vi en tre retters menu, der var leveret af World Cup Hallen. Efter quizzen spillede quizzværterne Niels og Hasse op til dans frem til kl. 01.00, hvor bestyrelsen sagde tak for i aften.

Søndag den 28. november blev der afholdt juletræsfest for foreningens medlemmer og deres fami- lier. Arrangementet foregik i festsalen på Plejehjemmet Ørbygård, hvor ikke mindre end 136 glade og forventningsfulde børn og voksne var samlet i den flot pyntede sal.
Julemanden og nissen hyggede om børnene. Der blev danset om juletræ og lavet ballondyr. Der blev taget billeder af børnene sammen med julemanden, og der blev delt slikposer og gaver ud til børnene, imens de voksne hyggede sig med blandt andet glögg og æbleskiver. Og så blev det atter jul.

Tak til jer medlemmer for den store opbakning og tilslutning, vi i bestyrelsen får til vores arrangementer. Selv om vi har været igennem et par svære år med nedlukning og genåbning og nedlukning og genåbning igen, så har I alligevel holdt ved og holdt ud. Til trods for de vanskelige vilkår vi har haft, har vi nu et medlemstal på 605, hvilket er noget højere end sidste år (573 medlemmer). Det synes jeg er rigtig flot, særligt når det er erfaret, at flere foreninger har mærket en markant ned- gang i medlemstallet under nedlukningen. Det skal I have en stor tak for.

Vi vil dog stadig gerne opfordre jer til, at anbefale nye medarbejdere at melde sig ind i foreningen. Pjece om foreningen kan hentes på foreningens hjemmeside www.pirk.dk eller ved at kontakte en fra bestyrelsen.

Jeg har tidligere sendt en oversigt ud til jer over de kommende arrangementer for 2022, men jeg vil alligevel gerne lige ridse dem op her.

 • 11. februar Romsmagning – her deltog 47 medlemmer
 • 18. marts Generalforsamling – her deltog 31 medlemmer
 • 22. april Bowlingarrangement med spisning
 • 24. juni Sommerfest
 • 31. august DHL-stafet
 • 29. september Teaterkoncert: Gasolin
 • 4. november Musikquiz
 • 27. november Juletræsfest

Go-cart arrangementet den 6. maj og cocktailfabrikken den 7. oktober har vi valgt at udskyde.

Det var de planlagte arrangementer. Ud over dem vil der, som vanligt, også løbende komme tilbud fra vores samarbejdspartnere – Viften, DR Koncerthuset, DaNordic Trading m.fl. Invitationer vil blive sendt til jer på mail cirka en måneds tid før de forskellige arrangementers afholdelse, ligesom I naturligvis også vil kunne læse om både de faste arrangementer og de løbende tilbud på foreningens hjemmeside www.pirk.dk og på foreningens facebookgruppe PiRK.

Jeg vil i denne forbindelse gerne minde jer om, at det er vigtigt at huske at tilmelde sig de enkelte arrangementer, hvis man ønsker at deltage. Vi har ved de sidste arrangementer oplevet, at der er medlemmer, der blot indbetaler sit deltagergebyr, men ikke tilmelder sig som nævnt i invitationerne. Og det er altså ikke nok. Det er ikke altid, at vi når at gennemgå indbetalingerne inden et arrangement, og hvis vi ikke gør det, så opsnapper vi ikke, at I ønsker at deltage, hvis I ikke har sendt os en tilmelding. Vi kan ofte finde en løsning, hvis det handler om et arrangement ’hjemme’, og hvor der bliver serveret buffet, men hvis det er et arrangement med begrænset antal pladser, eller hvor der er portionsanrettet mad, så vil det være en udfordring. Så igen, husk at tilmeld jer arrangementerne, hvis I ønsker at deltage. Vi mener selv, det fremgår meget tydeligt af invitationerne, hvordan man skal forholde sig, hvis man ønsker at deltage.

Tak til jer allesammen for godt og hyggeligt samvær. Og endnu engang tak fordi I blev og bakkede op om foreningens liv under nedlukningsperioden. Det er utrolig dejligt at se, at I også er her, når vi rammes af modvind.
Der skal også lyde en tak til bestyrelsen for jeres engagement i bestyrelsesarbejdet. I yder alle en fantastisk indsats for foreningens virke. Det sætter jeg utrolig stor pris på.
Til slut vil jeg blot minde jer om, at kollegialt samvær forebygger stress. Det sociale samvær på arbejdspladsen er grundlaget for et godt arbejdsmiljø, og for at man trives. Hvis vi har det rart sammen, kan vi byde hinanden utroligt meget rent arbejdsmæssigt, uden at det fører til stress. Problemet er bare, at der på mange arbejdspladser bliver mindre og mindre tid til socialt samvær.
Formålet med foreningens virke er netop, blandt andet, at skabe det sociale bånd kollegerne imellem – på tværs af organisationen. Min opfordring til jer vil derfor være; deltag i pirks arrangementer, tal med din kollega, og udvid dit netværk på tværs af organisationen. Så gør du noget godt for både dig selv og din kollega.
Det var ordene fra mig – tak.”

Beretningen blev taget til efterretning med klapsalver.

Punkt 3 Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab

Birgit Melander Andersen havde meldt afbud, derfor gennemgik Rikke Aller regnskabet.

Da regnskabet blev lavet havde vi 595 medlemmer (pr dags dato 605 medlemmer), og det giver indtægter på kr. 89250. Når man tænker på, at vi har været igennem en periode, hvor mange aktiviteter har været lukket ned pga. Corona situationen, så er det flot, at vores personaleforening har haft medlemsfremgang siden sidste år.
Vi har udgifter til planlagte arrangementer på kr. 62.666,84.
Kontor hold, IT bestyrelsen, Andet og Gebyrer løber op på kr. 9.411,54, hvilket giver et resultat på kr. 17.171,62. Det må siges, at være ramt meget flot i forhold til budget-tet.
Vores formue er kr. 120.007,48.

Regnskabet blev taget til efterretning med applaus.

Punkt 4 Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent

Rikke Aller gennemgik budgettet.

Medlemsantallet var forudsat til 600, hvilket giver indtægter på kr. 90.000.
Vi budgetterer med udgifter på kr. 100.000 til arrangementer samt kr. 11.000 til kon-torhold, IT, bestyrelsen, andet og gebyrer.
Det giver et negativt resultat på kr. 21.000

Budgettet blev enstemmigt godkendt med applaus.

Punkt 5 Behandling af indkomne forslag

Der er ikke modtaget forslag til dagsorden.

Punkt 6 Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
Den nuværende bestyrelse:
Formand Rikke Aller, Stab for Politik og Kommunikation
Næstformand Kim Glumsøe, TF (På valg – villig til genvalg)
Kasserer Birgit Melander Andersen, BKF (På valg – villig til genvalg)
Sekretær Ulla Balmer, SOC
Bestyrelsesmedlem Christina Olsen, BKF (På valg – villig til genvalg)
Bestyrelsesmedlem Christian Bundgaard, TF
Bestyrelsesmedlem Helle Erlandsen, Stab for Politik og Kommunikation

1. Suppleant vakant (idet Simon Kristensen har fratrådt sin stilling)

2. Suppleant Ronni Mathiasen (På valg – villig til genvalg)

Næstformand Kim Glumsøe blev genvalgt.
Kasserer Birgit Melander Andersen blev genvalgt.
Bestyrelsesmedlem Christina Olsen blev genvalgt.

Følgende suppleanter blev valgt:

Suppleant Ronnie Mathiasen blev valgt som 1. suppleant.

Ved valget til 2. suppleant pegede bestyrelsen på Camilla Aller, BKF. Hun har tidli-gere været bestyrelsesmedlem, men fik arbejde uden for kommunen. Nu er hun gen-ansat og opfylder dermed betingelserne igen. Camilla blev valgt enstemmigt som 2. suppleant.

Punkt 7 Valg af revisorer og revisorsuppleant

Følgende er på valg:
Revisor Tom Wiese (villig til genvalg)
Tom blev genvalgt.

Revisor Bjørn Hansen (villig til genvalg)
Bjørn blev genvalgt

Revisorsuppleant Kit Hjelmgaard, RSF (villig til genvalg)
Kit blev genvalgt.

Punkt 8 Eventuelt

Rikke takkede for god ro og orden på generalforsamlingen. Og tak til Tom Wiese for at stille op som dirigent. Velkommen til Camilla Aller som ny suppleant i bestyrelsen.
Bestyrelsen glæder sig til at se rigtig mange medlemmer deltage i de kommende arrangementer.