Formandens beretning til PiRK’s generalforsamling

tirsdag den 7. september 2021.

Velkommen til personaleforeningens generalforsamling. Hvor er jeg glad for at se jer, og for at vi nu endelig kan få lov til at mødes igen.  

Som jeg også nævnte ved sidste års generalforsamling, så skal generalforsamlingen – ifølge foreningens vedtægter – finde sted i marts måned. Men grundet nedlukning af Danmark og restriktioner omkring forsamlingsforbud grundet risiko for smitte af corona, ja, så havde vi ikke andet valg, end igen i år at udskyde generalforsamlingen, til det igen var muligt at samles. Og det er det heldigvis nu.

Efter valget på sidste års generalforsamling, der blev afholdt den 31. august, kom bestyrelsen til at se således ud:

Formand:                            Rikke Aller

Næstformand:                    Kim Glumsøe

Kasserer:                            Birgit Melander Andersen

Sekretær:                            Jette Aagaard Larsen

Medlem:                             Dorthe Bech-Rudolph

Medlem:                             Ulla Balmer

Medlem:                             Christian Bundgaard

1. Suppleant:                       Camilla Aller

2. Suppleant:                       Christina Olsen

Den ene suppleantplads er dog efterfølgende blevet ledig, da Camilla har fået nyt job i en anden kommune.   

I løbet af året har bestyrelsen afholdt 3 virtuelle møder. Resten af vores kommunikation er foregået via mails.

Der skulle have været afholdt mange spændende arrangementer i 2020, men desværre har vi grundet nedlukning og forsamlingsforbud været nødsaget til enten at udsætte dem eller helt aflyse dem. Enkelte arrangementer har dog fundet sted.

Fredag den 24. januar blev der afholdt et arrangement om øllets historie. Allan Mylius Thomsen, som vi kender fra de mange byvandringer i København, kom og fortalte om øllets historie gennem ca. 7000 år, samtidig med at han ledte os igennem en prøvesmagning af otte forskellige grundtyper. Foredraget var bygget op over en fire retters menu, der skulle fremhæve de enkelte øltypers kulinariske egenskaber og smag. 

Det lød som et fantastisk arrangement, men sjældent har jeg været så skuffet. Allan var ualmindelig uoplagt, menuen bestod ikke af det, vi havde aftalt, og var nærmest bare ligegyldig, og øllene vi skulle smage var helt almindelige standard øl, som eksempelvis Tuborg.

Efter arrangementet havde jeg en længere korrespondance med Allan, fordi jeg mente, at det der blev leveret, ikke levede op til vores aftale. Det ville jeg ganske enkelt ikke betale for. Vi kunne ikke nå til enighed, og det endte med, at vi betalte, hvad vi i bestyrelsen mente var rimeligt. Denne episode har samtidig ført til, at samarbejdet med Allan er ophørt. Det er naturligvis ærgerligt efter så mange års samarbejde – men det var desværre en nødvendighed.      

55 deltog i arrangementet, der blev afholdt i Loen på Rødovregård.

Fredag den 21. februar skulle vi have holdt fastelavnsfest også i Loen på Rødovregård. Arrangementet blev aflyst grundet for få tilmeldinger.

Fredag d. 20. marts skulle vi have afholdt generalforsamling for foreningens medlemmer i Kostalden på Rødovregård. Grundet covid-19 restriktioner blev arrangementet udskudt til den 31. august. Der var et flot fremmøde og en god stemning. Efter den formelle del af arrangementet, fik vi en lækker platte leveret af Mad med mere på Damhustorvet. 27 medlemmer deltog i dette arrangement.

Onsdag den 1. april skulle vi have været på La Glace. Dette arrangement blev ligeledes udskudt grundet covid-19 restriktioner. Arrangementet blev i stedet for afholdt den 2. september. Og det var bestemt værd at vente på.

Den meget engagerede indehaver og kagekone Marianne Stagetorn Kolos indviede os på en sjov og underholdende måde i La Glaces historie og traditioner, om deres is og dens fremstilling, om bygningerne, lokalerne, menneskene bag forretningen og naturligvis om kager og kunst.

Conditori La Glace er Københavns ældste konditori med en spændende historie og mange traditioner bag sig. De fleste opskrifter og det meste af inventaret stammer eksempelvis tilbage fra åbningen i 1870.

Undervejs i foredraget fik vi serveret kaffe og chokolade efter eget valg, et stykke lagkage, et stykke wienerbrød og forskellige kager.

47 medlemmer deltog i et foredrag om La Glace, som fandt sted i La Glace hyggelige konditori i Skoubogade.

Torsdag den 23. april skulle vi have været inde og se musicalen Vild med Dans.

Onsdag den 20. maj skulle vi have haft musikquiz.

Fredag den 19. juni skulle vi have haft sommerfest.

Onsdag den 26. august skulle vi have deltaget i DHL-stafet.

Og søndag den 29. november skulle vi have haft juletræsfest.

Alle disse arrangementer blev aflyst grundet covid-19 restriktioner.

Fredag den 25. september skulle vi have været på byvandring med Gadens Stemmer, og onsdag den 28. oktober skulle vi have været på rundvisning hos Lakrids Von Bülow. Disse arrangementer blev begge blevet flyttet til 2021, så mere om dem senere.

Jeg plejer at takke jer medlemmer for den store opbakning og tilslutning, vi i bestyrelsen får til vores arrangementer. Der har desværre ikke været så mange i år som vi havde ønsket, så der er ikke så meget at takke for på den front. Til gengæld vil jeg gerne takke for jeres udholdenhed og trofasthed. Til trods for nedlukning og dermed manglende social arrangementer, har vi fortsat et medlemstal på 573. Det er en smule lavere end sidste år (609 medlemmer), men ikke meget. Det synes jeg er rigtig flot, særligt når det er erfaret, at flere foreninger har mærket en markant nedgang i medlemstallet under nedlukningen. 

Vi vil dog stadig gerne opfordre jer til, at anbefale nye medarbejdere at melde sig ind i foreningen. Pjece om foreningen kan hentes på foreningens hjemmeside www.pirk.dk eller ved at kontakte en fra bestyrelsen.

Jeg har tidligere sendt en oversigt ud til jer over de kommende arrangementer for 2021, men jeg vil alligevel gerne lige ridse dem op her.

Fredag den 9. april             Virtuel forårsquiz – ca. 100 medlemmer deltog

Tirsdag den 11. maj            Virtuel poesibingo – 14 medlemmer deltog

Onsdag den 12. maj            Forpremiere på Marco Effekten – udsolgt/50 medlemmer deltog

Fredag den 25. juni             Byvandring med Gadens Stemmer – udskudt fra den 25. september 2020 – 19 medlemmer deltog

Onsdag den 1. september  DHL-stafet i Fælledparken – 150 medlemmer deltog

Tirsdag den 7. september  Generalforsamling – vi er 33 tilmeldte til arrangementet

Torsdag den 14. oktober   Lakrids Tour Bülow udskudt fra den 28. oktober 2020

Fredag den 5. november    Musikquiz

Søndag den 28. november  Juletræsfest

Det var de planlagte arrangementer. Ud over dem vil der, som vanligt, også løbende komme tilbud fra vores samarbejdspartnere – Viften, DR Koncerthuset, DaNordic Trading m.fl. Invitationer vil blive sendt til jer på mail cirka en måneds tid før de forskellige arrangementers afholdelse, ligesom I naturligvis også vil kunne læse om både de faste arrangementer og de løbende tilbud på foreningens hjemmeside www.pirk.dk og på foreningens facebookgruppe PiRK.

Tak til jer allesammen for godt og hyggeligt samvær. Og endnu engang tak fordi I blev og bakkede op om foreningens liv under nedlukningsperioden. Det er utrolig dejligt at se, at I også er her, når vi rammes af modvind.

Der skal også lyde en tak til bestyrelsen for jeres engagement i bestyrelsesarbejdet. I yder alle en fantastisk indsats for foreningens virke, hvilket jeg sætter stor pris på.

Hvis man kender hinanden godt og har et tæt forhold til sine kolleger, så bliver man bedre til at samarbejde og til at forebygge stress og mistrivsel. Det er derfor vigtigt at give sig tid til at stoppe op i en travl hverdag og tale med kollegerne om alt det uden for arbejdet.

Formålet med foreningens virke er blandt andet at skabe det sociale bånd kollegerne imellem på tværs af organisationen. Og det har ikke været muligt det sidste lange stykke tid.

Nedlukningen af Danmark har tvunget os til at sætte foreningens virke på stand by. Det har ikke været med vores gode vilje, at vi har måtte aflyse eller udskyde det ene arrangement efter det andet. Men vi har været nødt til, ligesom resten af Danmark, at følge myndighedernes retningslinjer, hvis vi vil ha bugt med corona.

Nu er vi heldigvis tilbage. Og vi kan igen mødes til sociale sammenkomster. Det er der nok flere af os, der har set frem til længe.

Vi i bestyrelsen glæder os i hvert fald utrolig meget til igen at kunne invitere jer til nogle rigtig spændende arrangementer hen over efteråret og vinteren.

Det var ordene fra mig – tak.