Formandens beretning til PiRK’s generalforsamling

fredag den 16. marts 2018.

Efter valget på sidste års generalforsamling, der blev afholdt den 17. marts, kom bestyrelsen til at se således ud:

Formand:                          Rikke Aller

Næstformand:                  Tonny Rasmussen
Kasserer:                           Birgit Melander Andersen
Sekretær:                          Jette Aagaard Larsen
Medlem:                            Dorthe Rudolph
Medlem:                            Brian Jørgensen
Medlem:                            Bente Bruhn
1. Suppleant:                    Christian Bundgaard
2. Suppleant:                   Anne Andersen

Efterfølgende er Bente Bruun trådt ud af bestyrelsen, da hun ikke længere er ansat i Rødovre Kommune. Christian Bundgaard, der blev valgt som 1. suppleant, er derfor blevet menigt medlem.
I løbet af året har bestyrelsen afholdt 8 møder, hvor alle har været beslutningsdygtige. Alle møder har været varslet, og der er ført referat ved alle møderne.

Der har været planlagt og afholdt mange spændende arrangementer i 2017, nogle bedre besøgt end andre.

2017 blev skudt godt i gang.

Fredag den 17. februar afholdte personaleforeningen dessertvinsmagning for foreningens medlemmer. Vi startede aftenen med lidt lækkert tapas, hvorefter Keld fra Borgstrøm Vinhandel på kyndig vis guidede os igennem en to timers lang smagning med tilhørende desserter. Efter smagningen var der mulighed for at bestille nogle af vinene til yderst favorable priser. 33 medlemmer var tilmeldt dette meget hyggelige arrangement.

Fredag den 28. april deltog 35 medlemmer i en to timers lang rundtur på Politigården i København.

Rundvisningen indeholdte både arkitektoniske og historiske fortællinger. Vi så og hørte blandt andet om den runde gård, som slet ikke skulle have været rund og om den firkantede gård, der i dag mest er kendt som Mindegården.

Et spændende møde med en offentlig instans, der grundet terror og sikkerhed i dag nærmest er umulig at komme ind i.

Fredag den 24. maj var personaleforeningen på byvandring på Frederiksberg. Byhistoriker og forfatter Allan Mylius Thomsen guidede os rundt på det historiske Frederiksberg, hvor han tog os med ind i Frederiksberg Have, en tur op af Frederiksberg Allé, nedad Pile Allé og hen forbi b.la. Lorry, Grock og andre minder fra bydelens store forlystelsestid. Byvandringen varede i 2 timer, og undervejs var der naturligvis også tid til en genstand på den berømte beværtning Kellerdirk. Efter byvandringen sluttede vi af med en god dansk middag på restaurant Frederik VI, på Frederiksberg Allé. 39 medlemmer deltog i denne meget spændende og hyggelige tur.

Fredag den 16. juni 2017 blev der holdt sommerfest for foreningens medlemmer. 60 medlemmer deltog. Vi startede med en spændenede rundvisning i Tivoli, hvor vores guider ledte os gennem dele af Carstensens gamle have. Vi hørte om historien bag Tivoli, om bygningerne, de smukke blomster, de mange spisesteder samt om mange af de forskellige forlystelser, både de vilde og de mere rolige. Vi hørte historien om Champagnegaloppen, som ikke bare et dejligt stykke musik, men også gyldne noder 🎶 på fronten af koncertsalen. Og om Pantomimeteatret med både lukket og åbent tæppe, som stadig betjenes manuelt.Turen sluttede af i Grøften, hvor der blev serveret en dejlig platte.

Ikke mindre end 23 løbehold og 10 gå-hold var tilmeldt DHL-stafetten i Fælledparken der i år fandt sted onsdag den 30. august. Omkring 185 deltagere og heppere var i alt samlet omkring arrangementet. Vejret kunne have været bedre, men humøret var højt, og der var en rigtig god stemning. Efter sidste løber var kommet i mål, sluttede vi aftenen af med en lækker buffet, leveret fra Bing & Nørgaard. Arrangementet er kommet i stand i samarbejde med RKS – Rødovre Kommunale Sportsklub og Rødovre Kommune, og jeg vil her gerne benytte lejligheden til at takke både kommunen og RKS for det gode samarbejde.

Den 14. – 17. september skulle vi have været på vintur til Mosel. Denne tur blev desværre aflyst grundet for få tilmeldinger.

Fredag den 29. september var foreningen på Østre Gasværk og se forestillingen Vildheks, der handler om den onde Kimæra der faretruende svæver i tågerne under kuplen, imens Clara udfordrer sit mod i vildvejene. Vildheks taler langt ind i både børn, unge og voksnes hjerter. 48 medlemmer med ledsagere deltog i dette arrangement.

Personaleforeningen afholdte ginsmagning fredag den 6. oktober, hvor hele 56 medlemmer var tilmeldt arrangementet. Vi startede med en lækker buffet fra Gaudium, hvorefter Keld fra Borgstrøm Vinhandel guidede os igennem ginens verden. Vi smagte på 5 forskellige gin, og efterfølgende fik vi lov til selv at mixe og lære at lave nogle cocktails. Efter ginsmagningen var der mulighed for en svingom.

Fredag den 3. november blev der afholdt musikquiz for personaleforeningens medlemmer. Hele 22 hold, svarende til 132 deltagere, var samlet i Loen på Rødovregård hvor der blev dystet til den store guldmedalje. Inden vi gik i gang med at quizze fik vi noget dejlig mad, der var leveret fra Skovly. Da klokken var 20.59 blev der naturligvis åbnet op for salg af Tuborgs Julebryg. Efter quizzen spillede quizzværterne Niels og Hasse op til dans, frem til kl. 00.00 hvor bestyrelsen sagde tak for i aften.

Søndag den 26. november blev der afholdt juletræsfest for foreningens medlemmer og deres familier. Arrangementet foregik i festsalen på Plejehjemmet Ørbygård, hvor ikke mindre end 125 glade og forventningsfulde børn og voksne var samlet i den flot pyntede sal. Julemanden og nissen hyggede om børnene. Der blev danset om juletræ og lavet ballondyr. Der blev taget billeder af børnene sammen med julemanden, og der blev delt slikposer og gaver ud til børnene, imens de voksne hyggede sig med blandt andet glögg og æbleskiver. Og så blev det atter jul.

Ligeledes søndag den 26. november var foreningen på Østre Gasværk og se forestillingen Gas Gallashow. Et show der blev sat op i anledning af Gasværkets 40 års jubilæum. I et overdådigt galla-repertoire genoplevede vi teatrets største hits fra de bedste musicals og teaterkoncerter i Østre Gasværk Teaters store gallashow. 34 medlemmer med ledsagere deltog i dette arrangement.

Jeg vil gerne takke jer medlemmer for den store opbakning og tilslutning, vi i bestyrelsen får til vores arrangementer. Vi forsøger at lave så mange forskelligartede arrangementer som muligt, I håb om at ramme noget for enhver smag. Med den opbakning vi har fået til arrangementerne, vil jeg tillade mig at konkludere, at det faktisk er lykkedes os meget godt.

Vi har fået mange nye medlemmer i den senere tid, og det er vi naturligvis rigtig glade for. Typisk er det ved afholdelse af arrangementer, at vores kolleger melder sig ind i foreningen. Der har været noget bevægelse i medlemstallet. Nogen er faldet fra, men flere nye er kommet til. Det betyder, at vi i dag er 628 medlemmer. Det er flot – meget flot endda, men derfor vil vi naturligvis stadig opfordre jer til, at anbefale nye medarbejdere at melde sig ind i foreningen. Pjece om foreningen kan hentes på foreningens hjemmeside www.pirk.dk eller ved at kontakte en fra bestyrelsen.

Vi har tidligere sendt en oversigt ud til jer over de kommende arrangementer for 2018, men for en god orden skyld, vil jeg lige ridse dem op her.

6. februar Rundvisning i Royal Arena – 40 deltog i dette arrangement
16. marts Generalforsamling – det er i dag, og vi er 39 medlemmer tilmeldt
26. april Byvandring ”I fodsporene af arbejdernes København” v/Allan My-lius Thomsen
9. maj Musikquiz
22. juni Sommerfest
29. august DHL stafet i Fælledparken – i samarbejde med RKS
31. august Cirkus Arena
19. oktober Cocktailsmagning
25. november Juletræsfest
11. december Julemarked og rundvisning på Christiania

Det var de planlagte arrangementer. Ud over dem vil der, som vanligt, også løbende komme tilbud fra vores samarbejdspartnere – Viften, Rødovre Mighty Bulls, KIF Kolding København m.fl. Invitationer vil blive sendt til jer på mail cirka en måneds tid før de forskellige arrangementers afholdelse, ligesom I naturligvis også vil kunne læse om både de faste arrangementer og de løbende tilbud på foreningens hjemmeside www.pirk.dk og på foreningens facebookgruppe PiRK. I skal dog være opmærksomme på, at det ikke er nok at trykke ”deltag” til et arrangement på facebook – I er nødt til også at tilmelde jer, som det er angivet i invitationen.

Vi har for et par år siden lavet en Mobile Pay business aftale med banken. Det betyder, at I har mulighed for at betale via Mobile Pay, når I tilmelder jer et arrangement. Det er der rigtig mange af jer der benytter sig af, men der er til gengæld også mange af jer, der glem-mer at skrive en besked i tekstboksen, hvilket det til tider gør det ret vanskeligt for os at spore, hvem vi har modtaget penge fra. Jeg vil derfor endnu engang minde jer om, at når I betaler via mobile pay, så husk at skriv jeres navn samt hvilket arrangement i deltager i. Vores mobilnummer er 30 76 70 04.

Og så vil jeg komme med en lille bøn til jer. Jeg har nævnt det et par gange før, men jeg har brug for lige at minde jer om det igen. Hvis man tilmelder sig et arrangement og efter-følgende bliver forhindret i at deltage, vil det være rigtig dejligt, hvis I vil give besked til mig. Særligt hvis det er arrangementer med begrænset antal pladser. Vi har været ude for, at der har været venteliste på udsolgte arrangementer, hvorefter vi så møder op til tomme pladser. Det er ærgerligt, både for dem der er blevet forhindret, men også for dem der gerne ville have haft en god oplevelse. Hvis man kontakter mig, såfremt man bliver forhindret, kan jeg måske afsætte pladserne til nogle andre medlemmer – til glæde for begge parter.

Tak til jer medlemmer for et godt og hyggeligt samvær. En ekstra tak til jer der altid stiller op med en hjælpende hånd ved arrangementerne, om det så er før, under eller efter. Det sætter jeg og bestyrelsen stor pris på. Endelig en stor tak til bestyrelsen for jeres store en-gagement og evnen til at tage fat. I yder en stor indsats for foreningens virke, hvilket jeg sætter stor pris på.

Der bliver for tiden talt meget om social kapital på arbejdspladsen.
Grundtanken i social kapital er, at man ved at opbygge og udnytte stærke relationer i virk-somheden kan gavne kvalitet og effektivitet – og samtidig styrke trivsel og godt arbejdsmil-jø.

Social kapital er et udtryk for et samfunds sammenhængskraft. Den centrale præmis er, at sociale netværk har værdi. Ved at indgå i sociale relationer baseret på netværk, normer og tillid, får vi mennesker adgang til nogle ressourcer, der så at sige udspringer af denne mellemmenneskelighed. Således udgør den sociale kapital en ressource, der rækker udover menneskernes blotte fællesskab: en produktiv kraft, der gør fx en organisation til andet og mere end en samling individer, der hver især forfølger egne mål. Social kapital handler om netværks og relationers synergieffekt. Indgåelsen i netværk vil ofte have et positivt afkast for det enkelte menneske i form af social kapital, samt at vi, ved at indgå i sociale netværk, får lettere ved at forfølge både individuelle og kollektive mål.

Det er lige netop noget af det, personaleforeningen har råbt højt om igennem de mange år vi efterhånden har eksisteret, og med den store opbakning I som medlemmer også giver foreningen, er der ikke noget at sige til, at Rødovre Kommune ligger så højt i målingerne på social kapital.

Jeg er stolt af at kunne konstatere, at Personaleforeningen endnu engang har været på forkant med udviklingen.

Det var ordene fra mig – tak.