Bestyrelse
Formand
Kim Glumsøe, 51169941
Vej og Trafik, TF

Næstformand
Christina Olsen, 36378980
Børneinstitutionen Skibet

Kasserer
Birgit M. Andersen, 36379762
Viften, BKF

Sekretær
Ulla Balmer, 30767448
Sundhedsplejen, SOC

Bestyrelsesmedlem
Camilla Aller, 36378283
Tinderhøj Skole, BKF

Bestyrelsesmedlem
Ronnie Mathiasen, 21255758
Vejdrift, TF

Bestyrelsesmedlem

Christina Aller, 36377068

Økonomisk Team, SOC

1. Suppleant
Martin Madum Andersen, 29368853
Park 2, TF

2. Suppleant
Malene Finne, 36377209
Byggesags- og Erhvervsafdelingen, TF

Revision
Revisor
Tom Wiese

Revisor
Bjørn Hansen

Revisorsuppleant
Jan Rendbæk Jensen