Om Foreningen

 Et af resultaterne af Virksomhedskonferencen i 2001 var ønsket om at få en personaleforening.

Ønsket opstod af flere grunde:

–      Der blev for mange sider talt om at skabe en fælles identitet, en fælles kultur, for alle ansatte i Rødovre Kommune.
–      Mange oplevede også problemer i retning af manglende kendskab til kolleger uden for egen nærarbejdsplads. Dette blev anset som en hindring for god og effektiv kommunikation på tværs af den kommunale arbejdsplads.

19 ansatte meldte sig til den efterfølgende arbejdsgruppe ”Start en personaleforening”.
Foreningen blev dannet på den stiftende generalforsamling den 27. november 2001, hvor den fik navnet PiRK – Personaleforeningen i Rødovre Kommune.

Hvad kan en personaleforening bruges til?

Foreningen skal først og fremmest ikke være en konkurrent til de andre foreninger i kommunen, Sportsforeningen og Kunst- og Kulturforeningen, men være et supplement. En forening, der har egne arrangementer, men også en forening, som vil samarbejde med de andre foreninger om fællesarrangementer.
Der har været meget tale om, at det er det sociale, der binder folk sammen, og derfor skal personaleforeningen have et socialt tilsnit.
Derudover kan personaleforeningen også stå som formidler af gode tilbud fra virksomheder/handlende til foreningens medlemmer, bl.a. i form af rabatordninger.
Da vi ønsker, at foreningen skal være medlemmernes forening, opfordres alle medlemmer til at deltage aktivt, bl.a. ved at komme med ideer til aktiviteter og arrangementer. Kontakt gerne bestyrelsen, som vil tage ideerne op.

Hvem kan blive medlem?

Alle ansatte ved Rødovre Kommune samt tidligere ansatte, som er gået på pension/efterløn direkte fra deres ansættelse i Rødovre Kommune.
Tilbud og aktiviteter gælder som udgangspunkt kun for foreningens medlemmer, så alle opfordres til at melde sig ind i foreningen.
Medlemskortet returnes til sekretæren ved ophævelse af ansættelse og/eller medlemskab fra foreningen.
 

 Hvad koster det at være medlem?

Medlemskontingentet er p.t. kr. 150,00 pr. år og opkræves for nuværende ansatte en gang årligt via lønudbetalingen.
Tidligere ansatte efterlønnere/pensionister betaler via bankindbetaling.
Medlemskontingentet skal dække nogle af udgifterne ved aktiviteter og arrangementer.
Der vil således være tale om, at der ved nogle arrangementer vil blive delvis brugerbetaling.

Hvordan bliver jeg medlem?

Du kan blive medlem ved at sende en mail til formanden på mail : rikke.aller@rk.dk.
Mailen skal indeholde oplysninger om :
  • cprnr
  • medarbejdernummer
  • mailadresse
  • arbejdssted
Der henvises endvidere til vedtægterne for foreningen.
 
Finder du fejl på hjemmesiden – kontakt venligst : webmaster@pirk.dk