Bestyrelsen

Formand
Rikke Aller                           
Politik og Kommunikation  
lokal 7004
Næstformand
Tonny Rasmussen              
Vej og Park, TF
Kasserer
Birgit M. Andersen              
Viften, BKF                            
lokal 7023
Sekretær
Jette Aagaard Larsen          
ÆHA, SOC                            
lokal 7464
Best.medlem
Dorthe Rudolph                  
SOC, SUAØ                          
lokal 7343
Best.medlem
Christian Bundgaard
Genbrugspladsen          

Best.medlem
Brian Jørgensen                 
Park og Natur, TF
 
1. suppleant                   
Kim Glumsøe
Vejdrift, TF

2. suppleant
Ulla Balmer
Sundhedsplejen
lokal 7448                      

Revision

 
Revisor
Tom Wiese
Revisor
Bjørn Hansen
Revisorsuppleant
Kit Hjelmgaard
Opkrævningen, RSF
lokal 7330